Lan eskaintza: PROIEKTUETAKO TEKNIKARIA / Oferta de empleo: Técnic@ de proyectos

EPEA LUZATUTA: MARTXOAK 24 - NUEVO PLAZO: 24 MARZO

En castellano más abajo:

Lan eskaintza euskaraz/erderaz

Euskampus Fundazioak proiektuetako teknikari bat gehitu nahi du lantalde exekutiboan. Euskampus Fundazioa irabazi-asmorik gabeko erakunde bat da, Euskal Herriko Unibertsitateak (EHU), Tecnalia fundazioak, Donostia International Physics Center (DIPC) zentroak eta Bordeleko Unibertsitateak (UB) bultzatua.

 

Testuingurua

Euskampus Fundazioak ibilbide kontrastatua du eragile ugarirekin batera proiektu eta programa estrategiko eta operatiboak garatzen eta ezartzen. Izan ere, unibertsitateekin, zentro teknologikoekin, ikerketa-zentroekin, Eusko Jaurlaritzarekin, foru-aldundiekin, Euskadi-Akitania-Nafarroa Euroeskualdearekin eta beste erakunde askorekin aritu da halako lanetan.

Euskampus Fundazioak…

 • Bikaintasunezko ikerketa zientifikoa bultzatzen du EAEko unibertsitatearen, zientziaren eta berrikuntzaren ekosistemako eragileekin lankidetzan, konexioan eta integrazioan, betiere mugak gainditzeko eta nazioartean zabaltzeko nahiarekin.
 • Bere bazkideak eta behar diren eragileak elkarren artean konektatzen ditu haien gaitasun eta esperientziak biderkatzeko eta, hala, gizartearen erronka global orokorren esku jarri ahal izateko.
 • Eragile guztien interkonexioa, lankidetza, partaidetza eta inklusioa errazten ditu diziplina anitzeko begirada sistemiko batetik.
 • Dibertsitatea bideratzeko modu berezi eta propioa du, tokian bertako begirada bokazio global, mugaz gaindiko eta nazioarteko batekin konbinatuta eta, hori guztia, gaur egungo testuinguru kulturaniztun eta eleaniztuna ikuspegi natural batetik ulertuta.
 • Elkarri laguntzen dioten ikerketa-, berrikuntza-, prestakuntza- eta transferentzia-ekintzek eraldatzeko duten ahalmenean sinesten du, Europan inpaktu soziala bultzatzeko eta neurtzeko lanean erreferentea izango den erakunde bilakatzeko asmoarekin.

Egiazko lankidetza, baterako lidergoa, elkarrekiko konfiantza, inklusibitatea, eskuzabaltasuna, erantzukizuna eta bestelako balio batzuk bultzatzen ditugu sustatzen ditugun eta parte hartzen dugun programa guztietan eta gure proiektu guztietan, erronka globalei erantzuteko eta inpaktu eta balio sozial handiagoa eragiteko.

 

Proiektuetako teknikariaren egitekoa

Euskampus Fundazioko ikerketa eta berrikuntza kooperatiboko sailari laguntza teknikoa ematea Euskampusen patronoek, administrazio publikoek eta gizarte-orientazioko beste erakunde batzuek sustatzen dituzten goi-mailako hezkuntzaren, zientziaren, teknologiaren eta berrikuntzaren alorretako proiektu kolaboratiboen garapenean

 

Funtzioak

Pertsona hautatuak, Euskampus Fundazioaren lantalde operatiboaren barruan, funtzio hauek egingo ditu, besteak beste:

 • Proiektu eta programak lantzeko informazioa (goi-mailako hezkuntzako, zientziako eta ikerketako joera eta eragileei buruzko informazioa) jasotzen, aztertzen eta laburtzen laguntzea.
 • Laneko dinamika kolaboratibo eta diziplinartekoak eta baterako sorkuntzako eragile ugarikoak errazten laguntzea.
 • Ikerketa talde, unibertsitate, enpresa eta erakunde sozialekiko (tokikoak eta nazioartekoak) elkarrizketan laguntzea, proiektuak errazago aurrera eramateko eta ekimen berriak sortu ahal izateko.
 • Ikerketa kooperatiboko deialdien kudeaketan laguntzea: proiektuetarako deialdia diseinatzea eta martxan jartzea, kanpo-ebaluazioa kudeatzea eta martxan jartzeko prozesuan laguntzea eta Euskampusek lagundutako proiektu eta ekimenen emaitzak ikusaraztea.
 • Euskampusen xedea lortzeko estrategikoak diren erakundeek onartzeko moduko proposamenak lantzeko prozesuan inplikazioa izatea.
 • Proiektuen eta haien txosten eta aurkezpenen segimendua, ebaluazioa eta justifikazioa.
 • Komunikazio-, hedatze- eta zabaltze-jarduerak diseinatzeko eta antolatzeko lanetan parte hartzea.

 

Eskakizunak:

 • Goi-mailako unibertsitate-ikasketak.
 • Ingelesez, gaztelaniaz eta euskaraz hitz egiteko eta idazteko gai izatea. Oso garrantzitsua da hiru hizkuntzetan ahoz eta idatziz aritzeko gaitasuna izatea, naturaltasunez aritu ahal izateko bileretan, lanen aurkezpenetan, txostenak idazten eta telefonoz eta posta elektronikoz elkarrizketan.
  • Kontuan hartuko da frantsesa jakitea.
 • Gaitasun digital aurreratuak menderatzea, hauek barne hartuta
 • Bulegotika. Microsoft Office paketea; Word, PowerPoint eta Excel ondo erabiltzen jakin behar du.
 • Datuak tratatzeko tresnak erabiltzen jakitea baloratuko da.
 • Onlineko plataformak erabiltzen jakitea: zoom, google meet, teems, mural, mentimeter…
 • Web-edukiak (web-edukien edizioa eta albisteak igotzea eta euskarri grafikoak) eta sare sozialetakoak (linkedin, twitter…) erabiltzaile-mailan kudeatzen jakitea.
 • Tokiko eta nazioarteko bileretara, elkarguneetara eta ekitaldietara joateko aukera edukitzea.

 

Kontuan hartuko diren beste elementu batzuk:

 • Graduondoko trebakuntza.
 • Informazio zientifikoko eta jabetza industrialeko iturrien berri edukitzea eta haiek erabiltzen jakitea.
 • Beste esperientzia profesional batzuk, bereziki, aholkularitza estrategikoaren, berrikuntzaren eta eskualde-garapenaren alorretan.

Eskakizun eta gaitasun pertsonalak

 • Autonomia eta ekimen-gaitasuna.
 • Zerbitzurako bokazioa eta emaitzetarako orientazioa.
 • Konpromiso handia eta taldean lan egiteko gaitasuna.
 • Analisirako gaitasun handia, zehaztasuna.
 • Presioa eta ziurgabetasuna jasatea.
 • Informazioa lortzeko eta aztertzeko gaitasunak.
 • Sintesirako gaitasuna.
 • Antolatua eta ordenatua izatea.
 • Irekia eta irisgarria izatea eta etengabeko konexioa.
 • Komunikatzeko gaitasunak eta dinamismoa.

 

Zer inpaktu eragingo duzu?

Zure lanak inpaktu garrantzitsua izango du, eta zure lanbide-karrera integrazioko eta lankidetzako kultura dinamiko batean garatuko da, emaitzetara orientatutako eta dibertsitatean oinarritutako errendimendu handiko lantalde batean. Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sistemako erakunde nuklear gisa eta gure patronoek (EHU, Tecnalia, DIPC, Bordeleko Unibertsitatea, Ikerbasque, Ormazabal eta CAF) sistema horretan duten garrantzia kontuan hartuta, aukera paregabeak aprobetxatzen lagunduko dizu Euskampusek herrialde gisa ditugun erronka sozial eta globalei erantzuteko, eta zure potentzial profesional eta pertsonala garatzen ere lagunduko dizu.

Gainera, gurekin lan egiteak hauetarako aukera emango dizu:

 • Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sisteman egiten duen lanagatik eta lortutako emaitzengatik aintzatesten den erakunde posizionatu batean lan egiteko.
 • Besteak beste komunitate zientifikorako, administrazio publikoetarako, zenbait industria-sektoretako enpresa aitzindarietarako eta klusterretarako, Euskadiko finantza-erakunde nagusietarako eta haien obra sozialetarako proiektu abangoardistetan parte hartzeko.
 • Zure ibilbide pertsonal eta profesionala prestakuntza sendo eta jarraitu baten bidez garatzeko.
 • Talentu handiko lantaldeetan aritzeko lan-giro bikainean.

 

Hauek eskaintzen dira:

 • Berehala lanean hastea Leioan dugun egoitzan.
 • Soldata hautagaiaren profilaren arabera negoziatuko da.
 • Kontratu mugagabea.

Interesatuek curriculum vitaea eta aurkezpen-gutuna bidali beharko dituzte jobs@euskampus.eu helbide elektronikora #euskampus_tecnic@ erreferentziarekin, 2023ko martxoaren 24a baino lehen.

 

Texto en castellano

Euskampus Fundazioa, entidad sin ánimo de lucro impulsada por la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU), la Fundación Tecnalia, el Donostia International Physics Center (DIPC) y la Universidad de Burdeos (UB), desea incorporar una persona al equipo ejecutivo que actúe como Técnico/a de Proyectos.

 

Contexto

Euskampus Fundazioa cuenta con una contrastada trayectoria en el codesarrollo e implantación de programas y proyectos estratégicos y operativos junto a una gran diversidad de agentes como Universidades, Centros Tecnológicos, Centros de Investigación, Gobierno Vasco, Diputaciones Forales, Eurorregión Euskadi-Aquitania-Navarra, y otras muchas entidades.

Euskampus Fundazioa…

 • Promueve la investigación científica de excelencia en colaboración, conexión e integración de los agentes del ecosistema universitario, científico y de innovación vasco, con vocación transfronteriza y dimensión internacional.
 • Conecta sus socios entre sí, así́ como al conjunto de agentes necesarios, para generar un efecto multiplicador de las capacidades y de la experiencia que atesoran, y ponerla a disposición de grandes retos sociales y globales.
 • Facilita la interconexión, la colaboración, la participación y la inclusión del conjunto de agentes a través de una mirada sistémica y multidisciplinar.
 • Dispone de una forma singular y propia de abordar la diversidad, a partir de una mirada local combinada con una vocación global, transfronteriza, internacional, y este abordaje lo hace desde una concepción natural de la realidad multicultural y multilingüe que domina el contexto actual.
 • Cree en el poder transformador de las acciones de investigación, innovación, formación y transferencia que se apoyan, con la aspiración de convertirse en una entidad referente en Europa en el impulso y medición del impacto social.

En todos los programas que impulsamos o en los que participamos, y en todos nuestros proyectos, fomentamos valores como la colaboración genuina, el co-liderazgo, la confianza mutua, la inclusividad, la generosidad y la responsabilidad, con el fin último de contribuir a responder a retos globales y de generar el mayor impacto y valor social.

 

Misión del/de la Técnic@ de Proyectos

Asistencia técnica al área de Investigación e innovación cooperativa de Euskampus Fundazioa, es decir, en el desarrollo de proyectos colaborativos en el ámbito de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, promovidos por los Patronos de Euskampus, Administraciones Publicas u otras entidades de orientación social

 

Funciones

En el seno del equipo operativo de Euskampus Fundazioa, la persona seleccionada realizará, entre otras, las siguientes funciones:

 • Apoyo en la recopilación, análisis y síntesis de información para la elaboración de proyectos y programas: información de tendencias y agentes de educación superior, ciencia e investigación.
 • Asistencia en la facilitación de dinámicas de trabajo colaborativas interdisciplinares y multi-agente de co-creación.
 • Apoyo en la interlocución con grupos de investigación, centros universitarios, empresas y entidades sociales (locales e internacionales) que facilite el avance de los proyectos y posibilite el inicio de nuevas iniciativas.
 • Apoyo en la gestión de convocatorias propias de investigación cooperativa (diseño y lanzamiento de la llamada a proyectos, gestión de la evaluación externa y acompañamiento en la puesta en marcha y visibilización de resultados de los proyectos e iniciativas apoyadas por Euskampus).
 • Implicación en la elaboración de propuestas para su presentación y aceptación por parte de las entidades que son estratégicas para la consecución de la misión de Euskampus.
 • Seguimiento, evaluación y justificación de proyectos y sus correspondientes informes y presentaciones.
 • Colaboración en las tareas de diseño y organización de actividades de comunicación, difusión y divulgación.

 

Requisitos:

 • Formación universitaria superior.
 • Habilidades de comunicación oral y escrita en inglés, castellano y euskera. Es muy importante tener un nivel de competencias orales y escritas en los tres idiomas que permita participar en una reunión, presentar un trabajo, redactar un informe o interactuar por teléfono o mail con naturalidad.
  • Deseable: conocimientos de francés.
 • Dominio de competencias digitales avanzadas incluyendo
 • Ofimática. Paquete Microsoft office con nivel avanzado de Word, PowerPoint, Excel.
 • Se valorará el manejo de herramientas de tratamiento de datos.
 • Manejo de plataformas online (zoom, google meet, teems, mural, mentimeter…)
 • Gestión nivel usuario de contenidos web (edición de contenidos web, subida de noticias y soportes gráficos) y de redes sociales (linkedin, twiter, …)
 • Disposición de movilidad para reuniones, encuentros y eventos locales e internacionales.

 

Otros elementos valorables:

 • Formación de posgrado.
 • Conocimiento y manejo de fuentes de información científica y de propiedad industrial.
 • Otras experiencias profesionales, principalmente en los campos de consultoría estratégica, de innovación, o de desarrollo regional.

Requisitos y competencias personales

 • Autonomía y capacidad de iniciativa.
 • Vocación de servicio y orientación a resultados.
 • Alto nivel de compromiso y capacidad de trabajo en equipo.
 • Alta capacidad analítica, persona exhaustiva.
 • Tolerancia a la presión y a la incertidumbre.
 • Habilidades para la obtención y análisis de información.
 • Capacidad de Síntesis.
 • Persona organizada y ordenada.
 • Apertura, accesibilidad y en conexión permanente.
 • Habilidades de comunicación y dinamismo.

 

¿Qué impacto vas a causar?

Cada día, tu trabajo tendrá un impacto importante, y tu carrera profesional se desarrollará en una cultura dinámica de integración y colaboración dentro de un equipo humano de alto rendimiento orientado a resultados y basado en la diversidad. Como entidad nuclear del Sistema Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación y en base a la relevancia que en ella tienen nuestros patronos (UPV/EHU, Tecnalia, DIPC, la Universidad de Burdeos, Ikerbasque, Ormazabal y CAF), Euskampus te ayudará a aprovechar oportunidades inigualables para responder a retos sociales y globales que tenemos como país y también a desarrollar todo tu potencial profesional y personal.

Además, trabajar con nosotros te permitirá:

 • Desarrollar tu labor en una entidad posicionada y reconocida por su labor y resultados obtenidos en el Sistema Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación.
 • Participar en proyectos vanguardistas para la comunidad científica,  Administraciones Públicas, empresas líderes y clústeres de los distintos sectores industriales, principales entidades financieras de Euskadi y sus obras sociales, etc.
 • Desarrollar tu trayectoria personal y profesional a través de una formación sólida y continuada.
 • Trabajar en equipos de gran talento con un excelente ambiente de trabajo.

 

Se ofrece:

 • Incorporación inmediata en nuestra sede de Leioa.
 • Salario a negociar en función del perfil del candidato/a.
 • Contrato indefinido.

Las personas interesadas deberán enviar un currículum vitae y carta de presentación a la dirección de correo electrónico jobs@euskampus.eu con la referencia #euskampus_tecnic@, antes del 24 de marzo de 2023.

Compartir

Isotipo Euskampus

Suscríbete a Newskampus

Y recibe nuestras últimas noticias en tu email.

He leído y acepto la política de privacidad